Обществени консултации относно бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.)

Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката провежда обществени консултации във връзка с бъдещата Рамкова Програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.).

В момента се подготвят параметрите и съдържанието на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, която ще оформи бъдещето на европейските научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 година.

„Хоризонт Европа“ ще предостави възможност за финансиране на европейски научни изследвания и иновации, които да решат най-големите обществени предизвикателства и да подпомогнат устойчивото развитие на европейската икономика и конкурентоспособност.

Правителството на Република България се стреми да идентифицира темите, които ще бъдат важни за българското общество и научноизследователските и бизнес организации в следващите години, така че да може да повлияе върху проектирането на „Хоризонт Европа“ и да гарантира, че приоритетите за бъдещето на България и Европа са включени като теми и възможности.

Всички заинтересовани лица могат да вземат участие в обществената консултация и да изразят становище относно научноизследователските дейности, дейностите за координация и подкрепа, както и иновационните дейности, подкрепяни от Европейската комисия. Резултатите от тази консултация ще бъдат включени в подготвяните позиции на Република България по „Хоризонт Европа“.

За да изразите Вашето мнение, моля проследете този линк към онлайн анкетата.
Попълването на онлайн въпросника отнема между 15 и 20 минути.
В края на анкетата е предвидена възможност за прилагане на документ с коментари и препоръки, които да бъдат взети предвид при изготвяне на позицията на Република България за „Хоризонт Европа“.

Данните ще бъдат анализирани в цялостен вид, а индивидуалната информация ще бъде защитена в съгласие със Закона за защита на личните данни.

Анкетата може да бъде попълвана и чрез сайта на РП „Хоризонт 2020″ – http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=280 .