Трето национално обучение, Еразъм +

Предстои провеждането на третото национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, по проект Международна Академия за Трансфер на Технологии. Третият модул ще се проведе на 16-17.05.2019 г. в гр. София на тема:… Read more