Трето национално обучение, Еразъм +

Предстои провеждането на третото национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, по проект Международна Академия за Трансфер на Технологии.

Третият модул ще се проведе на 16-17.05.2019 г. в гр. София на тема: „Маркетинг на нови технологии и иновативни продукти „, обучител е доц. Станимир Андонов от Фондация ГИС- Трансфер Център. Мястото на провеждане е София Тех Парк, а информация за залата и програмата на двудневното обучение ще получите на по-късен етап от мен.

Желаещите да вземат участие в третото национално обучение могат да заявят писмено желание за участие до 10.05.2019 г., на имейл адрес: a.simeonovas@gmail.com

Допълнителна информация за проекта.
Регистрационна форма.