Четвърто национално обучение на тема: „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“

Предстои четвърто национално обучение на тема: „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“. ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana… Read more