Четвърто национално обучение на тема: „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“

Предстои четвърто национално обучение на тема: „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“.ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana (Словения), Technology Park Varazdin (Хърватия) и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +. Основната цел на проекта е да се повишат уменията и знанията на специалистите, занимаващи се с трансфер на технологии. Проектът е уникален заради съчетаването на няколко различни подхода за обучение: дистанционно обучение, неформално образование, практическо обучение, пилотно обучение, като целта е да се осигури подобряване на компетентностите не само на знанията, но и на умения, ценности и нагласи.ITTA e проект с продължителност 36 м., обхващащ обучителни курсове в страната по 5 модула, онлайн обучение по 12 модула и 5 международни обучения.


В рамките на проекта участниците имат възможност:

 • да вземат участие в 5 национални обучения (гр. София, продължителност 2 дни);
 • да се обучават по 12 онлайн модула.


  След приключване на проекта част от участниците ще имат възможност за безплатен стаж в институция/организация/компания в България, която изпълнява задачи в областта на трансфера на технологии.


  Целева група на проекта са младите хора на възраст между 18 и 35 години, които имат потенциал и готовност активно да участват в сектора на технологичния трансфер и НИРД. Те трябва да са предимно новозавършили студенти или се очаква да завършат през първите 2 години от проекта (2018-2019) или са настоящи служители на офис за технологичен трансфер. Участниците трябва да имат желание да станат потенциални служители в сектора на технологичен трансфер и силна мотивация за работа в тази област.


  На 23-24.01.2020 г. в гр. София ще се проведе четвърто национално обучение на тема „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“. Обучител по четвърти модул е д-р. Цветелина Йоргова от Фондация ГИС- Трансфер Център.


  Желаещите да се включат в проекта могат да заявят участие до 14.01.2020 г., като изпратят попълнена и подписана заявка за участие на имейл адрес:
  a.simeonovas@gmail.com, която ще видите прикачена под публикацията.  От Екипа на ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал

Регистрационна форма за участие.