Обучение на тема: „Методология, основана на теорията за множествената интелигентност за обучението на деца със СОП – акцент върху хипер – активност и дислексиця“

Консорциум от 6 партньора координиран от фондация ГИС-Трансфер център организира обучение за възможностите на теорията за множествената интелигентност (МИ), създадена от Х. Гарднър при обучението на деца в детска градина и начален курс на обучение чрез набор от разработени техники на преподаване, основан на вродените у всеки индивид 8 типа канали за предпочитано възприемане и запаметяване на нова информация. Х. Гарднър нарича тези канали – интелигентност и ги определя като: лингвистичен, пространствен, музикален, телесно-кинестетичен, логически математически, натуралистичен, вътрешноличностен и междуличностен.

Обучението е насочено към учители в начален курс на обучение.

Целта на обучението е да се споделят успешни практики, вече използвани в различни ситуации от преподавателите, както и запознаване с основни възможности на теорията за МИ.

Обучението ще се проведе виртуално чрез ИТ платформа в период 25- 28 май 2021 г от 14.30 до 17.30 часа. Работен език е английски. Такса участие няма.

Форматът на обучението предвижда кратки презентации ориентировъчно 5-10 минути, които да са с практическа насоченост как различни техники спомагат за по-лесно възприемане и запаметяване на нова информация у децата. Акцентът е върху обсъждане и обмяна на опит за естественото интегриране на деца със СОП в обучението в клас.

Около 20 май 2021 г. ще бъде отворена регистрационната форма, линк към която ще получат заявилите интерес за участие.

Покана и предварителна програма – вижте тук.

За участие в обучението моля, изпратете своите координати за контакт ел. поща на:
raya.staykova@gis-tc.org,
Raya5019@gmail.com

Рая Стайкова
Ръководител на проекта