International Copernicus Masters и Galileo Masters 2021 competitions

България за първи път се включва като партньор на европейските състезанията за иновации на космическа тематика Copernicus Masters и Galileo Masters 2021, които са насочени да разширят приложните решения в сферата на дистанционните заснемане на Земята от Космоса и навигационно… Read more