TouriSMEshare – Споделената икономика в туризма

Споделената икономика не е ново явление. Споделянето на собствен ресурс с материална и/или нематериална цел е използвано от хората в различни разновидности – от споделяне на книги, филми, различни уреди използвани в бита, до предоставяне на собственото жилище за време,… Read more

Четвърто национално обучение на тема: „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“

Предстои четвърто национално обучение на тема: „Право на интелектуална собственост (защита и управление на правата върху интелектуална собственост)“. ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с Kielecki Park Technologiczny (Полша), Tehnoloski Park Ljubljana… Read more

Трето национално обучение, Еразъм +

Предстои провеждането на третото национално обучение по проект: „Международна Академия за Трансфер на Технологии“ (ITTA), съфинансиран от Еразъм +, по проект Международна Академия за Трансфер на Технологии. Третият модул ще се проведе на 16-17.05.2019 г. в гр. София на тема:… Read more

Информационно-обучителен семинар в подкрепа на стартъпи от Фонда на Фондовете при Министерство на финансите

На 03.04.2019 г. (сряда) от 10.00 часа ще се състои Информационно-обучителен семинар за възможностите за подкрепа на стартъпи от Фонда на Фондовете при Министерство на финансите – чрез финансови посредници/, като общият ресурс за целта е 53 млн. лева. Въвеждащото… Read more