За нас

ГИС-ТрансферЦентър е представител на Българската мрежа в подкрепа на бизнеса е част от EnterpriseEuropeNetwork.

Целта на мрежата е да съдейства на българския бизнес и на изследователски организации за повишаване на конкурентоспособността им и за достъп до европейски и световни пазари чрез предоставяне на интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации.

Фондацията ГИС-ТрансферЦентър e първата и единствената в България организaция, която която със своята мрежа от 29 на брой трансфер центрове обхваща основните сектори на икономиката и науката и подпомага процеса на технологичен трансфер на конкурентно способни научноизследователски продукти, know-how, консултации и експертизи с акцент към малките и средни предприятия и обратно.

ГИС-ТЦ работи в тясно сътрудничество с Фондация „STEINBEIS” – Германия, която е и сред основните учредители.