Възможности за търговско коопериране със страни от ЕС

БЕЛГИЯ BRBE20160518001 Научен отдел в университет е разработил образователен материал, позволяващ изучаването на химията по забавен начин и търси производители на специални учебни табла, според изискванията на възложителя. Виж пълния текст (EN) Поискай адреса   БЕЛГИЯ BOBE20160419001 Производител на 100%… Read more