Възможност за проектно коопериране с партньори от Испания, Италия, Македония

ИСПАНИЯ RDES20160919001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-FITPilot-01-2016. Целта проекта е да се разработи и валидира диагностичен инструмент за ранно откриване на водни патогени във водните съоръжения. Планира се инструмента да е съвместим с утвърдени алтернативни диагностични технологии, но с възможност… Read more

Нови възможности за проектно коопериране, юни 2016

ФРАНЦИЯ RDFR20160603001 Френско предприятие специализирано в разработването на технологични тухли подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи тухла, която да е адаптираща се спрямо околната среда, чрез коопериране и внедряване на решения за ефективно… Read more

Възможности за проектно коопериране

  ГЕРМАНИЯ RDDE20160503001 Немско предприятие подготвя проектно предложение по програма SC1-PM-10-2017. Целта на проекта е да се направи анализ на ефективността на съществуващите интервенции при лечение на ревматоиден артрит на основата на терапевтични антитела, и подобряването им в три направления…. Read more

Възможности за проектно коопериране – Франция

ФРАНЦИЯ RDFR20160412001 Френско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-EE-20-2017. Целта на проекта е да се разработи софтуерен компонент, който да позволява по-големи икономии на енергия на мрежи от 10 до 1000 единици. Разработката се състои от 3 стъпки: събиране… Read more