Нови възможности за търговско коопериране

АВСТРИЯ BOAT20151208001 Инженерна фирма, предоставяща изчислителни услуги за симулиране на термодинамиката и динамиката на флуидите (CFD) в промишлени процеси, предлага услугите си като подизпълнител. Виж пълния текст (EN) Поискай адреса   АРМЕНИЯ BOAM20160222001 ИТ компания предлага компютърно програмиране, мониторинг на… Read more

Възможности за търговско коопериране със страни от ЕС

БЕЛГИЯ BRBE20160518001 Научен отдел в университет е разработил образователен материал, позволяващ изучаването на химията по забавен начин и търси производители на специални учебни табла, според изискванията на възложителя. Виж пълния текст (EN) Поискай адреса   БЕЛГИЯ BOBE20160419001 Производител на 100%… Read more