Тъсят се партньори за съвместно изпълнение на проекти по H2020

БЪЛГАРИЯ RDBG20170111001 Българско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-IMI2-2016-10-02. Целта на проекта е да се анализират и тестват нови биомаркери за рак на простатата с помощта на изчислителна платформа за моделиране на биомолекулярни взаимодействия. Търси се партньорство с малки,… Read more

Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20161215002 Английски университет подготвя проектно предложение по програма Maria–Sklodowska–Curie Actions. Целта на проекта е чрез мултидисциплинарен подход да се изследва жизнения цикъл на амилоидни протеини и пептиди. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия. Краен срок за… Read more

Търсене на партньори за съвместни проектни предложения

ШВЕЙЦАРИЯ RDCH20161108001 Швейцарски консорциум подготвя проектно предложение по Eurostars. Целта на проекта е да се разработи преносим електронен ултразвуков уред за пациенти със сухи очи, който да контролира и поддържа постоянна, по избор, влажност между окото и обектива. Търси се… Read more