Търсене на проектни партньорства

Eurostars: Търси се МСП разработване на пиролизна пилотна инсталация за третиране и валоризация на отпадъци Резюме Испанско МСП активно в сферата на технологичните и екологичните услуги работи по проектно предложение за следващата покана на програмата Eurostars, насочена към проектиране и… Read more