Търсят се проектни партньори по H2020-BBI- 2016-S03 и H2020-NMBP-05-2017

БЪЛГАРИЯ RDBG20160725001 Български научно-изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-2016-S03. Целта на проекта е да се разработи платформа, чрез която да се създават иновативни продукти на биологична основа, и чрез която да се изгради междусекторно сътрудничество в областта на… Read more

Възможност за проектно коопериране по Eurostars и H2020

КОРЕЯ RDKR20160706003 Корейски изследователски екип работещ в областта на ИКТ подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи интелигентна фабрика, която да управлява множество сложни и ефективни системи посредством сензорни мрежи и да позволява децентрализирано управление на… Read more