Възможност за проектно коопериране по Eurostars и H2020

КОРЕЯ RDKR20160706003 Корейски изследователски екип работещ в областта на ИКТ подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи интелигентна фабрика, която да управлява множество сложни и ефективни системи посредством сензорни мрежи и да позволява децентрализирано управление на… Read more