Възможности за проектно коопериране по Eurostars и H2020

ИСПАНИЯ RDES20170518001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е разработване на автоматизирана система, базирана на ултразвук за предотвратяване на биоразграждането в съоръжения за третиране на води. Търси се партньорство с малки и средни предприятия и… Read more

Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20170517001 Консорциум с участието на английски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-JTI-2017. Целта на проекта е създаване и управление на верига на стойността за производство и логистика (събиране, транспортиране и съхранение) на биомаса от микроводорасли. Търси се партньорство… Read more

Търсят се партньори за проектно коопериране

ФРАНЦИЯ RDFR20170419001 Френски технологичен център подготвя проектно предложение по програма M-ERA.NET. Целта на проекта е комерсиализирането на разработен за смартфон спектрометър, който може да измерва, анализира и експортира спектрални данни. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-… Read more

Възможности за проектно коопериране по H2020, INTERREG, EUROSTARS

ИСПАНИЯ RDES20170331002 Испански държавен университет подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-2016-2020. Целта на проекта е да се разработи фото електролизно устройство за производство на водород и по-точно за интензифициране на процеса на фотосинтеза. Търси се партньорство с малки, средни и… Read more

Проектно коопериране – H2020-CIRC и SME-2

ИТАЛИЯ RDIT20170314001 Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма SME-2 SME instrument phase 2. Целта на проекта е да се подобри и комерсиализира платформа за улесняване на пазаруването на хранителни продукти от традиционни пазари, местни магазини и занаятчийски работилници. Търси… Read more

Възможносри за проектно коопериране – KIC Innoenergy, H2020

ИТАЛИЯ RDIT20170315001 Италианска компания подготвя проектно предложение по програма H2020-IoT-03-2017. Целта на проекта е да се разработи иновативна система за окачване на превозни средства, която да позволява непрекъснат контрол на амортисьорите, регенериране на кинетичната енергия и др. Търси се партньорство… Read more

Нови възможности за проектно коопериране

ИСПАНИЯ RDES20170208001 Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-CIRC-01-2016-2017. Целта на проекта е да се разработят услуги за реализация на повторна употреба, събиране, транспортиране, сортиране и валоризация на био-отпадъци. Търси се партньорство с търговски предприятия, хранителни вериги, производители… Read more

Тъсят се партньори за съвместно изпълнение на проекти по H2020

БЪЛГАРИЯ RDBG20170111001 Българско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-IMI2-2016-10-02. Целта на проекта е да се анализират и тестват нови биомаркери за рак на простатата с помощта на изчислителна платформа за моделиране на биомолекулярни взаимодействия. Търси се партньорство с малки,… Read more

Търсят се партньори за съвместни проекти по GALILEO, Eureka, H2020-ICT

ИСПАНИЯ RDES20170120001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-GALILEO-GSA-2017. Целта на проекта е да се разработи прецизна селскостопанска технология за приложение на фитосанитарни продукти в лозята. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, с опит в областта…. Read more

Търсене на партньори за проектно коопериране

ГЕРМАНИЯ RDDE20170109001 Немски изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-SC-14-2016-2017. Целта на проекта е да се разработи електрохимична клетка за производство на литий, със система за предварителна и пост- обработка (от филтриране на водата до етапите на пречистване на… Read more