Нови възможности за проектно коопериране

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20161215002 Английски университет подготвя проектно предложение по програма Maria–Sklodowska–Curie Actions. Целта на проекта е чрез мултидисциплинарен подход да се изследва жизнения цикъл на амилоидни протеини и пептиди. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия. Краен срок за… Read more

Търсене на партньори за съвместни проектни предложения

ШВЕЙЦАРИЯ RDCH20161108001 Швейцарски консорциум подготвя проектно предложение по Eurostars. Целта на проекта е да се разработи преносим електронен ултразвуков уред за пациенти със сухи очи, който да контролира и поддържа постоянна, по избор, влажност между окото и обектива. Търси се… Read more

Търсене на партньори за проектно коопериране по H2020

ИСПАНИЯ RDES20161006002 Испански научно-изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-FOF-10-2017. Целта на проекта е да се проектира и произведе умен двигател адаптиран, до колкото е възможно, към крайните нужди на различни клиенти. Търси се партньорство с предприятия, научно-изследователски центрове,… Read more

Възможност за проектно коопериране с партньори от Испания, Италия, Македония

ИСПАНИЯ RDES20160919001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-FITPilot-01-2016. Целта проекта е да се разработи и валидира диагностичен инструмент за ранно откриване на водни патогени във водните съоръжения. Планира се инструмента да е съвместим с утвърдени алтернативни диагностични технологии, но с възможност… Read more

Възможност за проектно коопериране – Eurostars, H2020, LIFE, Eureka

ИСПАНИЯ RDES20160805001 Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи клинична система, чрез която да се наблюдава състоянието на реципиенти, с трансплантиран черен дроб. Търси се партньорство с представители на научно-изследователски организации, университети,… Read more

Търсят се проектни партньори по H2020-BBI- 2016-S03 и H2020-NMBP-05-2017

БЪЛГАРИЯ RDBG20160725001 Български научно-изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI-2016-S03. Целта на проекта е да се разработи платформа, чрез която да се създават иновативни продукти на биологична основа, и чрез която да се изгради междусекторно сътрудничество в областта на… Read more

Нови възможности за проектно коопериране, юни 2016

ФРАНЦИЯ RDFR20160603001 Френско предприятие специализирано в разработването на технологични тухли подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи тухла, която да е адаптираща се спрямо околната среда, чрез коопериране и внедряване на решения за ефективно… Read more

Търсят се партньори за проектни разработки

Спешно: H2020 – FTI – Търси се партньор за доставка на лекарства против рак, под формата на аерозоли под налягане   Резюме Немско МСП подготвя проектно предложение в рамките на поканата H2020 – Fast Track to Innovation. Проектът има за… Read more

Съвместни проектни разработки

H2020-SMEInst-05-2017: Търси се индустриални партньори за производство и комерсиализация на не-инвазивна  Антидекубитални система с дистанционно наблюдение за хоспитализирани пациенти   Резюме Италианска МСП, активна в областта на релаксацията, е бенефициент по Фаза 1 на SME Inst и сега търси индустриални… Read more

Търсене на проектни партньорства

Eurostars: Търси се МСП разработване на пиролизна пилотна инсталация за третиране и валоризация на отпадъци Резюме Испанско МСП активно в сферата на технологичните и екологичните услуги работи по проектно предложение за следващата покана на програмата Eurostars, насочена към проектиране и… Read more