Възможности за проектно коопериране по H2020, INTERREG, EUROSTARS

ИСПАНИЯ RDES20170331002 Испански държавен университет подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-2016-2020. Целта на проекта е да се разработи фото електролизно устройство за производство на водород и по-точно за интензифициране на процеса на фотосинтеза. Търси се партньорство с малки, средни и… Read more

Търсене на партньори за съвместни проекти по Interreg, JTI-CS2, IREA3

УНГАРИЯ RDHU20160923001 Унгарски клъстер подготвя проектно предложение по програма Interreg. Целта на проекта е да се възстанови веригата на стойността за производство на коноп и да се осигури използването му в различни индустриални сектори, в региона на река Дунав. Търси се партньорство… Read more