Търсят се партньори за проектно коопериране

ФРАНЦИЯ RDFR20170419001 Френски технологичен център подготвя проектно предложение по програма M-ERA.NET. Целта на проекта е комерсиализирането на разработен за смартфон спектрометър, който може да измерва, анализира и експортира спектрални данни. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-… Read more